Pogovorite se z nami& Socialnih mediji

 

Literatura

 

Povezave

 

Rešitve s področja
univerzalnega
oblikovanja

 

Rezultati projekta

 

Ergo Work Mreža

Mednarodni urad dela Aplikacija »Ergonomske kontrolne točke«

Z aplikacijo lahko ustvarite interaktivne kontrolne sezname ergonomskih kontrolnih točk za uporabo na delovnem mestu. Skupno obstaja 132 kontrolnih točk. Aplikacija vključuje tudi priporočila najboljših praks za ukrepanje in izvajanje učinkovitih ergonomskih izboljšav na delovnem mestu. Verzija za operacijska sistema Android in IOS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aimermedia.ilo_checkpoints.ergonomics

https://itunes.apple.com/us/app/ilo-ergonomic-checkpoints/id876338972?mt=8

 

CU Ergo Univerza Cornell Mreža za ergonomijo

Na spletni strani so predstavljene informacije, povzete iz raziskovalnih študij ter pisnih nalog študentov in profesorjev, ki so del Raziskovalne skupine Univerze Cornell za človeške dejavnike in ergonomijo (CHFERG). Skupina se osredotoča na načine, na katere bi lahko povečali uporabnost z izboljšanjem ergonomskega oblikovanja strojne opreme, programske opreme in delovnih mest, da bi tako povečali udobje, delovno uspešnost in zdravje ljudi.

http://ergo.human.cornell.edu/

 

Center DO-IT (invalidnost, priložnosti, mreženje in tehnologija)

Center DO-IT se zavzema za krepitev položaja invalidov s pomočjo tehnologije in izobraževanja. Center spodbuja ozaveščenost in dostopnost – tako v učilnici kot tudi na delovnem mestu – da bi kar se da povečali potenciale invalidnih posameznikov in da bi bile skupnosti kar se da raznolike, dinamične in vključujoče.

http://www.washington.edu/doit/

 

Center IDeA

Center IDeA se zavzema za to, da bi bila okolja in izdelki uporabnejši, varnejši in bolj zdravi kot odziv na potrebe vse bolj raznolikega prebivalstva. Aktivnosti centra temeljijo na filozofiji inkluzivnega oblikovanja, ki ga pogosto imenujemo tudi »univerzalno oblikovanje« ali »oblikovanje za vse«.

http://idea.ap.buffalo.edu/

 

Dostop za vse

Spletno stran je razvila skupina strokovnjakov iz Evrope, ki so se dolga leta ukvarjali s področjem invalidnosti, s poudarkom na polnem vključevanju invalidov. Namen spletne strani je izpostavljanje tistih pobud, ki lahko pomenijo občutno spremembo in pozitivno vplivajo na vsakodnevno življenje socialno ogroženih ljudi.

http://www.accessforall.eu/

 

Evropsko oblikovanje za vse Mreža za e-dostopnost EDeAN

Spletna stran predstavlja orodje, ki ga je zagotovilo združenje Evropsko oblikovanje za vse, mreža za e-dostopnost EDeAN.

http://www.education.edean.org/

 

Globalno zavezništvo za dostopne tehnologije in okolja (GAATES)

GAATES je vodilna mednarodna organizacija, ki se zavzema za spodbujanje dostopnosti grajenih in virtualnih okolij.

http://gaates.org/

 

Globalna komisija za univerzalno oblikovanje (GUDC)

GUDC je neprofitna korporacija, ki je bila ustanovljena z namenom razvoja standardov univerzalnega oblikovanja za zgradbe, izdelke in storitve. GUDC trenutno razvija standarde UO, ki temeljijo na prostovoljnem soglasju,za trgovske stavbe, ki bodo razširile dostop za vse ljudi, ne glede na telesno rast in zmožnosti.

http://globaluniversaldesign.org/

 

Inštitut za oblikovanje, osredotočeno na človeka (IHCD)

Inštitut za oblikovanje, osredotočeno na človeka (IHCD), je mednarodna nevladna izobraževalna organizacija, ki se zavzema za krepitev vloge oblikovanja pri širjenju možnosti in izboljševanju izkušnje za osebe vseh starosti in zmožnosti prek odličnosti v oblikovanju. Delo organizacije združuje strokovno znanje v zvezi z zakonsko opredeljeno dostopnostjo ter promocijo najboljših praks na področju oblikovanja, osredotočenega na človeka, ter univerzalnega oblikovanja.

http://www.humancentereddesign.org/

 

Inštitut Ronalda L. Macea za univerzalno oblikovanje

Inštitut Ronalda L. Macea za univerzalno oblikovanje je neprofitna organizacija s sedežem v Severni Karolini, ki je posvečena spodbujanju koncepta in prakse dostopnega ter univerzalnega oblikovanja.

http://www.udinstitute.org/

 

Projekt Zero

Projekt Zero odkriva in izmenjuje modele, ki izboljšujejo vsakodnevno življenje in zakonite pravice vseh invalidov.

http://zeroproject.org/

 

designingwithpeople.rca.ac.uk

Spletni vir je razvil Center Helen Hamlyn za oblikovanje, Kraljeva umetnostna akademija, da bi obveščali ljudi o različnih načinih oblikovanja. Začnete lahko tako, da spoznate resnične ljudi in raziščete vsakodnevne aktivnosti. Na tej strani lahko pregledate metode oblikovanja, protoke za etično prakso in prispevate lastne zamisli.

http://designingwithpeople.rca.ac.uk/

 

UniversalDesign.com

Spletna stran UniversalDesign.com je posvečena novostim na področju univerzalnega oblikovanja, saj igra osrednjo vlogo pri zagotavljanju prostega dostopa do informacij o univerzalnem oblikovanju in podpira izobraževanje ter raziskave na tem področju.

http://www.universaldesign.com/

 

Orodje za inkluzivno oblikovanje

Spletno stran je razvila Univerza v Cambridgeu, Center za tehnično projektiranje (www-edc.eng.cam.ac.uk). Sponzor spletne strani je BT (www.bt.com)

http://www.inclusivedesigntoolkit.com/

 

Novice s področja raziskav o inkluzivnem oblikovanju

Inclusive Design Research® je interdisciplinarna mednarodna raziskovalna mreža s področja inkluzivnega oblikovanja.

http://www.inclusivedesignresearch.org/newsletter.html

 

Standardi za dostopno oblikovanje, kot jih določa ameriški zakon o invalidih

Standardi za dostopno oblikovanje, kot jih določa ameriški zakon o invalidih, ki so bili izdani leta 2010.

http://www.ada.gov/2010ADAstandards_index.htm

 

Novice s področja univerzalnega oblikovanja

Več izdaj Novic s področja univerzalnega oblikovanja (2013-2014)

http://www.bluetoad.com/publication/?i=190821

 

Usability.gov

Spletni vir za oblikovanje uporabnih, koristnih in dostopnih spletnih strani ter uporabniških vmesnikov. Smernice, metode, predloge in dokumenti.

http://www.usability.gov/

 

Usability.net

Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija z namenom spodbujanja uporabnosti ter oblikovanja, osredotočenega na uporabnika.

http://www.usabilitynet.org/home.htm

 

Združenje za človeške dejavnike in ergonomijo

Misija združenja je spodbujanje odkrivanja in izmenjevanja novih spoznanj o značilnostih ljudi, ki so pomembne za oblikovanje različnih sistemov in naprav.

https://www.hfes.org//Web/Default.aspx

 

Don Norman: Oblikovanje za ljudi

Električni inženir in psiholog, član pedagoškega osebja na Harvardu, Univerzi v Kaliforniji, Univerzi v San Diegu, Univerzi Northwestern ter KAIST (Južna Koreja). Ukvarja se s strategijami oblikovanja, piše knjige, eseje, nudi konzultacije in vodi diskusije.

http://www.jnd.org/

 

Center za univerzalno oblikovanje (Državna univerza v Južni Karolini)

Center za univerzalno oblikovanje (CUD) je nacionalni informacijski, podporni in raziskovalni center, ki vrednoti, razvija ter spodbuja dostopno in univerzalno oblikovanje bivališč, trgovskih in javnih zgradb, zunanjih površin ter izdelkov.

http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/

 

Nordijsko združenje za ergonomijo in človeške dejavnike

Nordijsko združenje za ergonomijo in človeške dejavnike (NES), ki je bilo ustanovljeno leta 1969, zastopa strokovne interese pribl. 1400 članov iz petih nordijskih držav.

http://nordicergonomics.org/

 

Spletni dnevnik angleškega ergonomista Rolanda Barga

Spletni dnevnik Rolanda Bargea, ergonomista iz Združenega kraljestva, ki vključuje številne zanimive vire, povezave in informacije s področja ergonomije.

http://ergonomicsblog.uk/

 

AbilityNet

Dobrodelna organizacija AbilityNet je namenjena spreminjanju življenja invalidnih oseb s pomočjo digitalne tehnologije na delovnem mestu, doma ali v šoli.

http://www.abilitynet.org.uk

 

AbilityNet brezplačni spletni seminarji o invalidnosti na delovnem mestu

AbilityNet organizira brezplačne mesečne spletne seminarje za delodajalce, kadrovske strokovnjake in zaposlene. Seminarji so namenjeni osveščanju o digitalni tehnologiji, s pomočjo katere lahko invalidne osebe premagajo različne ovire na delovnem mestu. Vsak seminar bo obravnaval enega izmed vidikov delovnega mesta, s katerimi se dnevno srečujejo naši strokovnjaki. Seminarji so namenjeni kadrovskemu in drugemu ne-tehničnemu osebju, npr. zaposlenim, ki so odgovorni za raznolikost.

http://www.abilitynet.org.uk/advice-info/webinars/workplace

 

Kanadsko združenje ergonomistov (Association of Canadian Ergonomists - ACE)

Na spletni strani so med drugim objavljene informacije o kanadskih šolah, ki nudijo študijske programe s področja ergonomije, kar je eden izmed pogojev za pridobitev naziva »poklicni ergonomist z licenco«.

http://ace-ergocanada.ca

 

Center za dostopna okolja (Centre for Accessible Environments –CAE)

Center za dostopna okolja je vodilna angleška organizacija za inkluzivno oblikovanje, ki pomaga vzpostavljati grajeno okolje, ki ga lahko uporabljajo vsi, tudi starejši in invalidi.

http://cae.org.uk

 

Center za odličnost na področju univerzalnega oblikovanja (Centre for Excellence in Universal. Design – CEUD)

Center je posvečen oblikovanju okolij, ki so dostopna in razumljiva vsem ne glede na starost, velikost ali zmožnosti. CEUD je del nacionalnega urada za invalidnost.

http://universaldesign.ie

 

Center za registracijo evropskih ergonomistov (Centre for Registration of European Ergonomists – CREE)

Center za registracijo evropskih ergonomistov omogoča povezave do registriranih ergonomistov v evropskih državah.

http://www.eurerg.eu

 

Designingwithpeople.org

Spletni vir Centra Helen Hamlyn za oblikovanje (Kraljevi kolidž za umetnost), ki je namenjen oblikovanju, osredotočenemu na človeka. Razdelki na temo ljudje, metode, aktivnosti in etična vprašanja so lahko v pomoč oblikovalcem izdelkov.

http://designingwithpeople.rca.ac.uk

 

Discover

Discover pomaga negovalcem pri uporabi računalnikov in spleta za vključitev digitalne tehnologije v njihovo vsakodnevno življenje.

http://www.discover4carers.eu

 

ElderImpact

ElderImpact je namenjen starejšim, ki se želijo zaščititi pred diskriminacijo na podlagi starosti. Nudi informacije, ki jih potrebujejo starejši občani, da lahko še naprej nadzorujejo svoje življenje.

http://elderimpact.org/about-us/

 

Knjige na temo ergonomije in človeških dejavnikov

Seznam plačljivih knjig založnikov Taylor & Francis Group – CRC Press

http://www.crcpress.com/ergonomics-human-factors

 

Humantech Inc.

Humantech je specializirano podjetje za ergonomijo. Na svoji spletni strani nudi spletne seminarje, mesečna obvestila, študije primerov, brezplačne spletne knjige in predstavitve.

http://www.humantech.com

 

Pristop skupine OKI Group k univerzalnem oblikovanjem

Pregled definicije univerzalnega oblikovanja skupine OKI Group

https://www.oki.com/en/csr/csract/customer/ud.html

 

Spletni dnevnik angleškega ergonomista Rolanda Barga

Spletni dnevnik Rolanda Bargea, ergonomista iz Združenega kraljestva, ki vključuje številne zanimive vire, povezave in informacije s področja ergonomije.

http://ergonomi.co.uk

 

The Ergonomist

Članska revija Inštituta za ergonomijo in človeške dejavnike (Institute of Ergonomics and Human Factors – IEHF) iz Združenega kraljestva

http://www.ergonomics.org.uk/the-ergonomist/