Pogovorite se z nami& Socialnih mediji

 

Literatura

 

Povezave

 

Rešitve s področja
univerzalnega
oblikovanja

 

Rezultati projekta

 

Ergo Work Mreža

Science Direct: “Applied Ergonomics” (uporabna ergonomija)

25 najboljših člankov, razvrščenih po letih

http://top25.sciencedirect.com/subject/engineering/12/journal/applied-ergonomics/00036870/archive/59

 

 

Greve, B. ( PDF )

Položaj invalidov na trgu dela v evropskih državah in izvajanje politik zaposlovanja: povzetek dokazov iz nacionalnih poročil in raziskovalnih študij. Poročilo iz leta 2009, ki je bilo pripravljeno za Akademsko mrežo evropskih strokovnjakov s področja invalidnosti (ANED) in Univerzo v Leedsu, Center za študije o invalidnosti, Združeno kraljestvo.

 

 

Grammenos, S.

Evropski primerjalni podatki o strategiji Evropa 2020 in invalidih; poročilo iz leta 2013, ki je bilo pripravljeno za Akademsko mrežo evropskih strokovnjakov s področja invalidnosti (ANED) in Univerzo v Leedsu, Center za študije o invalidnosti, Združeno kraljestvo.

http://www.disability-europe.net/theme/comparative-data/reports-comparative-data

 

 

Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu

Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu; ergonomske prilagoditve pisarniških in industrijskih delovnih postaj za invalide – nekatere študije primera, ki so bile obravnavane v okviru projekta, zaključenega leta 2010

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/ergonomic-adaptation-of-office-and-industrial-workstations-for-disabled-workers/view

 

 

Pregled dejstev o ergonomiji na delovnem mestu, ki ga je izdal Inštitut za ergonomijo in človeške dejavnike, Združeno kraljestvo (IEHF Factsheet) ( PDF )

UK IEHF: Brezplačen pregled dejstev o ergonomiji na delovnem mestu na štirih straneh.

 

 

Akademska mreža evropskih strokovnjakov s področja invalidnosti

Akademska mreža evropskih strokovnjakov s področja invalidnosti; evropska mreža s področja invalidnosti v podporo razvoju politik, ki bi prispevale k polni udeležbi in enakim možnostim. Na voljo so številna nacionalna poročila.

http://www.disability-europe.net

 

 

Oblikovanje kolektivnega dostopa: feministična teorija invalidnosti v okviru univerzalnega oblikovanja.

Članek avtorice Aimi Hamraie, Center za medicino, zdravje in družbo, Univerza Vanderbilt

http://dsq-sds.org/article/view/3871/3411

 

 

Invalidnost in Razvojni cilji novega tisočletja: pregled procesa razvojnih ciljev novega tisočletja in strategij za vključevanje problematike invalidov v prizadevanja za uresničitev razvojnih ciljev novega tisočletja.

Poročilo z naslovom »Invalidnost in Razvojni cilji novega tisočletja«, ki je bilo objavljeno decembra 2011, obravnava razvojne cilje novega tisočletja v zvezi s problematiko invalidov z namenom vplivanja na razvojno agendo po letu 2015.

http://www.slideshare.net/undesa/disability-and-the-millennium-development-goals

 

 

Vključevanje invalidnosti v evropsko politiko zaposlovanja in socialno politiko ( PDF )

Delovni dokument Evropske komisije

 

 

Evropska strategija o invalidnosti

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/strategy_en.htm

 

 

Konvencija ZN o pravicah invalidov

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

 

 

Pozitivni rezultati participativne ergonomije v smislu večjega udobja in storilnosti. ( PDF )

Znanstveni članek avtorjev Peter Vink, Ernst A.P. Koningsveld in Johan F. Molenbroek s Tehnološke Univerze v Delftu, Nizozemska. Avtorji obravnavajo hipotezo, po kateri bi se naj možnosti za uspeh povečale z okrepljeno udeležbo (končni uporabnik naj bi bil tako odgovoren za sprejemanje odločitev o naslednjem koraku v procesu) in pozitivnimi izkušnjami končnih uporabnikov v zvezi s potencialnimi izboljšavami (končni uporabniki čutijo ali vidijo prednosti).

 

 

Course: Ergonomics in Business ( PDF)

Atuhor: Prof. dr. Vojko POTOČAN

 

 

Ergonomics Program Management Guidelines For Meatpacking Plants ( PDF )

U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration

 

 

Dostopnost, uporabnost in univerzalno oblikovaje – položaj in definicija konceptov, ki opisujejo odnos človeka do okolja

Študija iz leta 2003 avtoric S. Iwarsson in A. Stahl, v okviru katere so bili predstavljeni, definirani in obravnavani trije koncepti, ki so ključnega pomena za raziskave in prakso v odnosu človek-okolje, tj. dostopnost, uporabnost in univerzalno oblikovanje.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/dre.25.2.57.66

 

 

Ergonomija v avtomobilu. Interakcija med voznikom in vozilom

Knjiga avtorja Nikolaosa Gkikasa, v kateri so predstavljeni najnovejši trendi na področju ergonomije in človeških dejavnikov ter njihov pomen za oblikovanje sodobnih in futurističnih vozil.

http://issuu.com/lkscunha/docs/230182383-200362597-automotive-ergo

 

 

Uporaba ergonomskega oblikovanja in oblikovanja, osredotočenega na človeka (študija primera)

Delavnica predavatelja Gitesha Nandanwara.

http://issuu.com/geeteshnandanwar/docs/ergonomics_presentation

 

 

Ergonomske kontrolne točke v kmetijstvu

Praktične in preproste rešitve za povečanje varnosti, zdravja in delovnih pogojev v kmetijstvu, ki jih je pripravil Mednarodni urad za delo ( International Labour Office) v sodelovanju z Mednarodnim združenjem za preučevanje ergonomije ( International Ergonomics Association).

http://issuu.com/iasisatconsultores/docs/ergonomic-checkpoints-in-agriculture

 

 

Ergonomija za preprečevanje mišičnoskeletnih bolezni. Smernice za predelavo perutnine.

Poročilo, ki ga je pripravila Ameriška agencija za varnost in zdravje pri delu (US Occupational Health and Safety Agency), Oddelek za delo (Department of Labor).

http://issuu.com/safetyweb/docs/poultryall-in-one

 

 

Ergonomija za preprečevanje mišičnoskeletnih bolezni. Smernice za trgovine z živili na drobno.

Poročilo, ki ga je pripravila Ameriška agencija za varnost in zdravje pri delu (US Occupational Health and Safety Agency), Oddelek za delo (Department of Labor).

http://issuu.com/safetyweb/docs/osha3192

 

 

Ergonomija za preprečevanje mišičnoskeletnih bolezni. Smernice za domove za nego bolnikov.

Poročilo, ki ga je pripravila Ameriška agencija za varnost in zdravje pri delu (US Occupational Health and Safety Agency), Oddelek za delo (Department of Labor).

http://issuu.com/safetyweb/docs/final_nh_guidelines

 

 

Ali je pisarniška ergonomija nadloga? ( CIRPD) Kanadski inštitut za lajšanje bolečin in bolezni

(Canadian Institute for the Relief of Pain and Disability)

Spletni seminarji, ki opisujejo, kako ergonomske intervencije prilagajajo računalnik, računalniške dodatke in delovni prostor potrebam delavcev.

http://cirpd.org/SiteCollectionDocuments/WebinarPowerpoints/ErgonomicsHandouts2.pdf

 

 

Najboljše prakse v domovih za nego bolnikov.

Ergonomija v zdravstvu: najboljše prakse v domovih za nego bolnikov v ZDA.

http://www.orosha.org/pdf/ergo/nursingbp.pdf

 

 

Adaptacije stanovanjskih prostorov za invalide: analiza rezultatov ankete po gospodinjstvih.

Študija iz leta 2015 avtorjev J. Ewarta in Chrisa Hartyja o vzpostavitvi ustreznega okolja za invalide s pomočjo posebnih adaptacij stanovanjskih prostorov.

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673037.2014.991379

 

 

Univerzalizem, univerzalno oblikovanje in enakopravni dostop do grajenega okolja.

Študija iz leta 2012 avtorja Roba Imrieja, ki predstavlja kritiko teoretskih in konceptualnih komponent, ki podpirajo načela univerzalnega oblikovanja.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09638288.2011.624250?src=recsys

 

 

Dobro počutje na delovnem mestu: vzpostavitev pozitivnega delovnega okolja.

Poročilo o povezavi med dobrim počutjem in produktivnostjo, ki ga je pripravila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (European Agency for Safety and Health at Work).

http://issuu.com/josimoes/docs/wellbeing-at-work

 

 

Evalvacija delovnih postaj

Evalvacija delovnih postaj raziskovalca Ryana Schabela

http://issuu.com/schabel12/docs/ergonomics_workstation_evaluation

 

 

Ergonomics bookshop: http://www.crcpress.com/ergonomics-human-factors

 

Reasonable Accommodation beyond Disability in Europe? (PDF)

 

Standardi usposabljanj in znanj - modul D prilagoditev delovnih mest in sredstev za delo (PDF)