Pogovorite se z nami& Socialnih mediji

 

Literatura

 

Povezave

 

Rešitve s področja
univerzalnega
oblikovanja

 

Rezultati projekta

 

Ergo Work Mreža

Talno onačevanje

http://www.creativesafetysupply.com/content/education-research/floor-marking/index.html

 

Priporočila oblikovalcem sistemov in politik

slideshare.com ( EN / SI / IT / ES / PL )

issuu.com ( EN / SI / IT / ES / PL )

 

Spletni seminarji »Osmond Ergonomics«

Pretekli in bodoči spletni seminarji na temo ergonomije.

http://www.eventbrite.co.uk/o/osmond-ergonomics-2504606372

 

Strokovno združenja za izkušnje uporabnikov

Pretekli in bodoči spletni seminarji v zvezi z izkušnjami uporabnikov in oblikovanjem.

http://uxpa.org/event/announcing-professional-development-webinars

 

Blog na temo elementarne ergonomije

Elementarna ergonomija, Boston, Massachusetts, ZDA, je namenjen ergonomskim evalvacijam, seminarjem o ergonomiji, nakupu opreme in izvajanju ter programom za vrnitev v poklicno življenje in usposabljanje na delovnem mestu.

https://elementalergonomics.wordpress.com/

 

Blog Goldtouch: članki o ergonomiji na delovnem mestu

Goldtouch je podjetje, ki nudi ergonomske izdelke in informacije za prilagoditve delovnega mesta.

http://www.goldtouch.com/articles/

 

O ergonomiji. Tehnike, nasveti in priporočila.

Članki o ergonomiji, ki so razvrščeni v 20 kategorij: delovno mesto, delo z računalnikom, človeški dejavnik, antropometrija, življenjski slog, glosar itd.

http://ergonomics.about.com/

 

Podjetje »Inclusive Technology« nudi podporne tehnologije za učence s telesnimi okvarami, senzoričnimi okvarami ali učnimi težavami

Spletni seminarji na temo inkluzivne tehnologije.

http://www.inclusive.co.uk/events/webinars/archive

 

Podjetje »SystemConcepts«:uporabnost, ergonomija, zdravje in varnost.

Članki na temo ergonomije.

http://www.system-concepts.com/articles/industrial-ergonomics-articles.html

 

Blog Ergo-plus

Blog o ergonomiji in preprečevanju poškodb.

http://ergo-plus.com/blog/

 

Hitra dejstva o participativni ergonomiji

Brošura s kratkim opisom koncepta participativne ergonomije (prednosti, ovire, pristop).

http://www.pshsa.ca/wp-content/uploads/2013/05/ParticipatoryErgonomics-Fast-Fact.pdf

 

Komunikacija Evropske komisije o enakih možnostih za invalide

Razvojni cilji novega tisočletja: pregled procesa razvojnih ciljev novega tisočletja in strategije za vključevanje problematike invalidov v prizadevanja za uresničitev razvojnih ciljev novega tisočletja (30.07.1996).

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/com406/index_en.htm

 

Svetovni akcijski program za invalide

Svetovni akcijski program je globalna strategija za spodbujanje preprečevanja invalidnosti, rehabilitacije in enakih možnosti, ki se nanašajo na polno udeležbo invalidov v družbenem življenju in nacionalnem razvoju. Program je sprejela Generalna skupščina OZN 3. 12. 1982.

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=23

 

Združeni narodi, spletna stran »Enable«

»United Nations Enable« je naslov uradne spletne strani Sekretariata za Konvencijo ZN o pravicah invalidov ter Sektorja za socialno politiko in razvoj Oddelka za gospodarske in socialne zadeve pri Sekretariatu Združenih narodov.

http://www.un.org/disabilities

 

Center za podpore tehnologije in okoljski dostop, Georgia Tech

CATEA je multidisciplinarni raziskovalni center, ki se zavzema za izboljšanje življenja oseb z različnimi zmožnostmi in funkcionalnimi omejitvami prek razvoja in uporabe podpornih tehnologij ter tehnologij univerzalnega oblikovanja.

http://www.catea.gatech.edu/

 

Revija »Disability Studies Quarterly»

Quarterly (DSQ)« je revija Združenja za študije o invalidnosti (SDS)). Gre za multidisciplinarno mednarodno revijo, ki jo prebirajo znanstveniki s področja družbenih ved, akademiki s področja humanistike, zagovorniki pravic invalidov, kreativni pisatelji ter drugi, ki se ukvarjajo s problematiko invalidov.

http://dsq-sds.org/

 

Nasveti za oblikovanje predmetov, prostorov in prilagoditev delovnega mesta za invalide s posebnimi potrebami.

Sistemski projekt, ki ga je realiziral Državni sklad za rehabilitacijo invalidov v sodelovanju z Osrednjim inštitutom za zaščito pri delu – Nacionalni raziskovalni inštitut na Poljskem (na voljo v poljskem jeziku).

http://ramowewytyczne.blogspot.com/

 

RNIB

Spletna stran dobrodelnega Kraljevega nacionalnega inštituta za slepe, Združeno kraljestvo. Razdelki: o delu in zaposlovanju, iskanje nove zaposlitve, ohranitev trenutne zaposlitve ter zgodbe o uspehu.

http://www.rnib.org.uk/information-everyday-living/work-and-employment

 

Skrb za artritis

Dobrodelna organizacija iz Združenega kraljestva, ki nudi nasvete o delu z artritisom za delodajalce, zdravstvene delavce ter invalide.

http://www.arthritiscare.org.uk/LivingwithArthritis/Workingwitharthritis

 

Mencap

Dobrodelna organizacija iz Združenega kraljestva, ki predstavlja »glas oseb z učnimi težavami«. Spletna stran nudi informacije o delu in zaposlitvi, navaja številne koristne brošure in nasvete za delodajalce ter informacije za invalide o pravicah iz delovnega razmerja.

https://www.mencap.org.uk/about-learning-disability/information-professionals/employment

 

Papworth Trust

Dobrodelna organizacija iz Združenega kraljestva, ki nudi podporo, rehabilitacijske storitve itd. Poleg tega nudi pomoč pri iskanju zaposlitve, razvoju spretnosti in usposabljanju ter navaja koristne informacije za delodajalce.

http://www.papworthtrust.org.uk/work-and-training

 

Autismworks

Podjetje iz Združenega kraljestva z zanimivim pristopom pri iskanju zaposlitve za osebe z avtizmom na področju informacijske tehnologije, kjer so delovna mesta prilagojena sposobnostim oseb z MAS.

http://www.autismworks.co.uk/

 

DPAC

Organizacija iz Združenega kraljestva, ki se zavzema za pravice invalidov, s posebnim poudarkom na vplivu, ki ga ima zmanjševanje javne porabe na invalide.

http://dpac.uk.net/2015/04/new-study-finds-workplace-hell-for-disabled-workers/

 

Able Data

Baza podatkov za nepristransko in obširno obveščanje o izdelkih, rešitvah in virih z namenom izboljšanja storilnosti in olajšanja vsakodnevnih nalog.

http://www.abledata.com/

 

Broadband Expanded »Viri za podporne tehnologije«

Viri v zvezi z dostopnostjo programov in organizacij, ki nudijo širokopasovni dostop, usposabljanje in druge storitve.

http://www.broadbandexpanded.com/disabilities/assistive-technology-resources/

 

SSB Bart Group »Niz seminarjev na temo razvoja politik digitalne dostopnosti«

6-delni niz spletnih seminarjev, ki nudijo obširne napotke za razvoj politik digitalne dostopnosti v okviru posamezne organizacije.

http://info.ssbbartgroup.com/Accessibility-Policy-Series.html

 

 

New Webinars

 

http://uxpa.org/event/announcing-professional-development-webinars

 

http://www.eventbrite.co.uk/o/osmond-ergonomics-2504606372

 

 

Prilagoditve informacijske tehnologije

Tehnologija in izdelki v pomoč osebam z invalidnostjo in posebnimi potrebami pri uporabi računalnika.

http://www.adapt-it.co.uk/how-adapt-it-can-help/

 

Najboljše prakse za ergonomsko oblikovana delovna mesta.

Članek iz časopisa Houston Chronicle o najboljših praksah pri ergonomskem oblikovanju delovnih mest.

http://smallbusiness.chron.com/practices-ergonomic-office-workplace-17542.html

 

Kanadski kolidž za certificiranje poklicnih ergonomistov

(Canadian College for the Certification of Professional Ergonomists – CCCPE)

Spletna stran predstavlja certifikacijski postopek in pogoje za pridobitev naziva »poklicni ergonomist z licenco«.

http://www.cccpe.ca/

 

Invalidnost in ergonomija, tehnološke rešitve za premostitev najrazličnejših ovir.

Članek o invalidnosti in ergonomiji

http://ergonomenon.com/ergonomics-articles/disabilities-and-ergonomics-engineering-our-way-through-barriers/

 

Invalidnost in delovno mesto

Priročnik za delodajalce pri oblikovanju ergonomskih in invalidom prijaznih delovnih mest

http://blog.jpofficeworkstations.com.au/2013/03/disability-friendly-workplaces-employer.html#.VU_fm1r0h6l

 

Ergo Expo, arhiv spletnih seminarjev

ERGO EXPO spletni seminarji o ergonomiji na zahtevo

http://www.ergoexpo.com/webinars.html

 

Ergonomske rešitve za zaposlovanje oseb z gibalnimi omejitvami

Projekt, katerega namen je identificirati zaposlene osebe z gibalnimi okvarami in omejitvami ter opisati njihove delovne naloge, splošno raven udeleženosti pri pomembnih življenjskih dejavnostih ter njihovo splošno zdravstveno stanje.

https://enablemob.wustl.edu/Research/michigan.htm

 

Humanics Ergonomics

Humanics je svetovalno podjetje, ki se ukvarja z ergonomijo delovnih mest, raziskavami na področju ergonomije in oblikovanjem izdelkov ter prostorov v skladu s potrebami otrok in odraslih z invalidnostjo.

http://www.humanics-es.com/recc-disabled.htm

 

PROergonomics

PROergonomics nudistrokovne, proaktivne in produktivne svetovalne storitve s področja ergonomija. Na njihovi spletni strani je predstavljeno področje ergonomije in certifikacijska shema za ponudnike ergonomskih storitev v Severni Ameriki.

http://proergonomics.ca

 

Rica

Rica je raziskovalna dobrodelna organizacija iz Združenega kraljestva, ki nudi neodvisne informacije o potrošniških dobrinah in drugih zadevah za starejše osebe in osebe z invalidnostjo.

http://www.rica.org.uk

 

ERGO WORK SlideShare: http://www.slideshare.net/Ergo_Work

ERGO WORK ISSUU: http://issuu.com/ergo_work

 

 

Free Webinars:

 

Ergonomics of Driving

http://www.proergonomics.ca/event.php?id=39

Company: ProErgonomics

March 9th, 2015 at 17:00 p.m. (CET)

 

5 Ways to Get Buy-In for Ergonomics

http://www.humantech.com/resources/webinars/upcoming

Company: HUMANTECH

Wednesday, March 25th at 8:00 p.m. (CET)

 

HR Update: Dealing with RSI in the workplace

https://attendee.gotowebinar.com/register/4425161931369466113

Company: AbilityNet Workplace

Wednesday, Mar 11th, 2015 from 2:00 PM - 3:00 PM (CET)

 

DISABILITY MANAGEMENT AND ERGONOMICS

Sunday, December 4th, 2014, 16:00h (Italy, Belgium, Slovenia & Spain), 15:00h (United Kingdom)

http://www.proergonomics.ca/event.php?id=30

 

ASK THE ERGONOMIST!

Thursday, November 13th, 2014 at 8:00 PM CET

http://www.humantech.com/resources/webinars/upcoming

 

 

COST JUSTIFICATION AND ROI OF ERGONOMICS PROGRAM IMPROVEMENTS

This webinar will demonstratea simple cost-benefit model specific to ergonomics.

Thursday, November 20th, 2014 at 8:00 PM CET

http://www.iienet2.org/goergo/details.aspx?id=38078

 

Free on demand ERGO EXPO webinars viewing:

http://www.ergoexpo.com/on-demand_webinars.html

 

 

National Ergonomics societies

http://www.ace-ergocanada.ca/index.php?contentid=134

 

Human Factors and Ergonomics Society

https://www.hfes.org/web/Default.aspx

 

International Ergonomics Association

http://www.iea.cc/

 

Inclusive design toolkit:

www.inclusivedesigntoolkit.com

 

Institute of Ergonomics and Human Factors, UK

http://www.ergonomics.org.uk/

 

Business Disability Forum, UK

http://businessdisabilityforum.org.uk/

 

Demand, UK

http://www.demand.org.uk/

 

Design for All Education and Training

http://www.education.edean.org/

 

U.S.Department of Labor'sOffice of Disability Employment Policy

http://www.dol.gov/odep/index.htm

 

The Job Accommodation Network (US)

http://www.jan.wvu.edu/links/atoz.htm

 

The House of Disabled Poeple's Organizations

http://www.handicaporganisationerneshus.dk