Międzynarodowa Konferencja Naukowa (16.09.2015) - publikacja
Międzynarodowa Konferencja Naukowa (16.09.2015) & Spotkanie Partnerów Projektu ERGO WORK (17.09.2015) - Raport
Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Ergonomii w Polsce
Prezentacja Projektu ERGO WORK, Porto, Portugal (27.6.2015)
Prezentacja Projektu ERGO WORK na 13. Międzynarodowej Konferencji Naukowej International Week 2015, Siedlce, Polska (11maja 2015)
Prezentacja projektu ERGO WORK w audycji Radia Maribor (23 marzec 2015, Maribor, Słowenia)
Uniwersytet Pontificia w Salamance oraz INFAD, partner projektu ERGO WORK,
byli gospodarzami 3. spotkania partnerów w Salamance w Hiszpanii.
Realizacja projektów pilotażowych w Słowenii i w Polsce
Prezentacja projektu ERGO WORK w audycji Radia Maribor (8 grudnia 2014, Maribor, Słowenia)
ERGO WORK za Atlantykiem
Prezentacja projektu ERGO WORK podczas dni REHA 2014 (23. - 24. września 2014, Portorož, Słowenia)
Drugie Warsztaty Kreatywne prowadzone przez Instytut Kreatywności ze Słowenii
Pierwsze Warsztaty Kreatywne zorganizowane przez Instytut Kreatywności ze Słowenii
ERGO WORK - Opracowani programu nauczania
ILO Global Business and Disability Network Newsletter – 07/2014
SPOTKANIE W KANTABRII
SPOTKANIE W BADAJOZ
Projekt ERGO WORK poszerza granice: do Turcji!
2. spotkanie partnerstwa ERGO WORK w Mariborze, Słowenia
ERGO WORK “Spotkania z Biznesem” (Polska, 13 March 2014)
Globalna Sieć Biznesu i Niepełnosprawności Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) zaprezentowała nowy materiał filmowy.
Spotkanie partnerów 2, Maribor, Słowenia (22-23 Maj 2014)
AHFE 2014 - 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, (V Międzynarodowa Konferencja – Zastosowanie czynnika ludzkiego i ergonomii), Krakow, Polska, 19-23 Lipiec 2014
Spotkania z Biznesem „Wyzwania biznesu”, Siedlce, Polska, 13 marzec 2014-01-30
Międzynarodowy Kongres INFAD-G21, Zamora, Hiszpania (12-14 luty 2014)
Spotkanie koordynatorów w Brukseli (23-24 styczeń 2014)

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa (16.09.2015) - publikacja

 

EN / SI / PL

 

↑↑↑

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa (16.09.2015) & Spotkanie Partnerów Projektu ERGO WORK (17.09.2015) - Raport
7806 7829 7809 7813 7811
7806 7829 7809 7813 7811

 

W dniu 16.09.2015 w Budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. „Ergonomia szansą na nowe miejsca pracy” zorganizowana w ramach Projektu ERGO WORK finansowanego przez Unię Europejską.

 

Organizatorem Konferencji był Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH oraz zespół Projektu ERGO WORK.

 

W konferencji wzięli udział goście zagraniczni, partnerzy Projektu ERGO WORK, przedstawiciele uczelni z kraju, zarządzający i pracownicy lokalnych przedsiębiorstw oraz organizacji zajmujących się działalnością związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 

Prelegenci przedstawili prezentacje na temat Ergonomii, wprowadzania ergonomii do organizacji, zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ze względu na fakt, iż Konferencja była elementem składowym podsumowującym działalność Partnerów Projektu większość wystąpień dotyczyła wyników oraz przedstawienia działań realizowanych w trakcie Projektu ERGO WORK.

 

W dniu 17.09.2015 w Łuksji Sp. z o.o. w Łazach odbyło się ostatnie spotkanie Partnerów Projektu ERGO WORK, na którym dokonano podsumowania dotychczasowej działalności w ramach Projektu, oraz omówione zostały działania pozostałe do wykonania na najbliższe miesiące, zarówno te, które zaplanowano w ramach Projektu, jak również po jego zakończeniu.

 

W ramach spotkania Partnerzy projektu uczestniczyli w wizytach w zakładach pracy, w których znajdują się analizowane w ramach projektów pilotażowych stanowiska pracy: stanowisko operatora Informacji telefonicznej w call center w Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Oleśnicy oraz stanowisko krojczego-lagowacza i informatyka w Łuksji Sp. z o.o. w Łazach.

 

↑↑↑

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Ergonomii w Polsce

 

Zespół Projektu ERGO WORK oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, współorganizują Międzynarodową Konferencję Naukową nt. “Ergonomia szansą na nowe miejsca pracy”.

 

Konferencja organizowana jest w ramach Projektu ERGO WORK finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. “ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem w celu otwierania nowych możliwości dla tworzenia ERGOnomicznych miejsc pracy (ERGOnomic WORK places)” jest projektem europejskim, którego celem jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających ulepszyć ergonomiczne projektowanie zawodów i miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Projekt promuje Wiedzę, Umiejętności i „Społeczną Spójność” (Social Cohesion), ażeby stworzyć racjonalną adaptację w pracy dla wszystkich pracowników, włączając osoby niepełnosprawne (Persons with Disabilities - PWD). “Społeczna Spójność” jest jednym z głównych 7 celów Europejskiej Strategii 2020. Rynek pracy może znacząco się wzbogacić w większym stopniu włączając osoby niepełnosprawne. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka może wspierać takie włączenie poprzez ulepszone projektowanie i adaptację miejsca pracy odpowiednio do różnorodnych potrzeb.

 

Obecnie nauczanie ergonomii, jak i stosunek do włączania osób niepełnosprawnych do szeroko pojętego życia społecznego cierpią z powodu braku stałej współpracy oraz wymiany informacji i doświadczenia pomiędzy studentami, uczelniami, szkołami przygotowującymi do zawodu a biznesem. Istnieje niewykorzystany potencjał ściślejszej współpracy i bardziej efektywnej edukacji w dziedzinie ergonomii obejmującej także problematykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

Projekt ERGO WORK dąży do zmierzenia się z tym niedoborem.Zgodzie z Artykułem 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej praw osób niepełnosprawnych, jest położenie podwaliny pod systematyczną, zrównoważoną współpracę pomiędzy Uczelniami i Biznesem oraz innymi odpowiednimi interesariuszami w zakresie ergonomii dla osób niepełnosprawnych, tak żeby wspierać racjonalną adaptację w pracy.

 

Końcowa konferencja będzie doskonałą okazją do zaprezentowania wyników projektu, takich jak:

• Utworzenie e-platformy dla badań i analizy literatury, wykorzystanej dla sieci ERGO WORK (HEI).

• Raport z dogłębnej analizy dotyczącej istniejących programów nauczania ergonomii i potrzeb zainteresowanych stron.

• Opracowanie programu nauczania w zakresie ergonomii (moduł uzupełniający).

• Zalecenia dotyczące multidyscyplinarnych programów nauczania ergonomii.

• Rekomendacje dla polityków i ustawodawców

 

Informacje praktyczne

• Data: 16 wrzesień 2015

• Miejsce: budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (ul. Ks. Jerzy Popiełuszki 9)

Formularz zgłoszenia

Pobierz zaproszenie

 

↑↑↑

 

Prezentacja Projektu ERGO WORK, Porto, Portugal (27.6.2015)

 

W dniu 27 czerwca 2015 w Porto w Portugalii podczas END 2015, Międzynarodowej Konferencji na temat Edukacji i Nowych Osiągnięć, dr Marzena Wójcik-Augustyniak wygłosiła referat na temat "Tworzenie włączających miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, jako integralny element zarządzania różnorodnością" w którym zostały zaprezentowane główne założenia Projektu ERGO WORK. (end-educationconference.org)

 

↑↑↑

 

Prezentacja Projektu ERGO WORK na 13. Międzynarodowej Konferencji Naukowej International Week 2015, Siedlce, Polska (11maja 2015)

 

W dniu 11 maja 2015, podczas 13. Międzynarodowej Konferencji Naukowej International Week 2015, zorganizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, której tematem były "Current Trends in Management: Business and Public Administration", dr Marzena Wójcik-Augustyniak oraz dr Marek Szajczyk wygłosili referat na temat: „Włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne poprzez tworzenie uniwersalnych miejsc pracy – Projekt ERGO WORK”.

 

↑↑↑

 

Prezentacja projektu ERGO WORK w audycji Radia Maribor (23 marzec 2015, Maribor, Słowenia)

 

Podczas audycji został zaprezentowany projekt ERGO WORK. W audycji wzięli udział: Miodrag Petrovič i Nataša Rebernik z OZARA, Dr Marjan Leber, profesor Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu w Mariborze oraz studenci Aleksander Pagon i Aleš Horvat.

 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-delavnica-znancev/174326635

 

↑↑↑

 

Uniwersytet Pontificia w Salamance oraz INFAD, partner projektu ERGO WORK, byli gospodarzami 3. spotkania partnerów w Salamance w Hiszpanii.

 

Partnerzy projektu ERGO WORK ze wszystkich sześciu krajów partnerskich wzięli udzial w spotkaniu, którego celem była ocena programu nauczania ergonomii opracowanego jesienią 2014 roku, sprawozdawczość i dyskusja na temat projektów pilotażowych, realizowanych obecnie w sześciu przedsiębiorstwach, w Słowenii i w Polsce. Na zakończenie zostały omówione kwestie dotyczące rozpowszechniania, trwałości i oceny projektu, w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników i ich zastosowania również po zakończeniu projektu. Jako wartość dodaną do projektu, w pierwszym dniu miała miejsce konferencja prasowa dla mediów w Salamance, a w drugim zostala zorganizowana wycieczka po Uniwersytecie Pontificia.

 

Podczas spotkania partnerskiego zostały potwierdzone daty końcowego spotkania partnerskiego oraz Konferencji kończącej projekt ERGO WORK. Obie imprezy będą zorganizowane w Polsce w dniach 16 i 17 września 2015 roku. Zaproszenia zostaną rozesłane już wkrótce.

 

↑↑↑

 

Realizacja projektów pilotażowych w Słowenii i w Polsce

 

Zarówno w Słowenii jak i w Polsce rozpoczęły się Projekty pilotażowe (PP)! Zostały utworzone cztery multidyscyplinarne grupy (MGs) składające się ze studentów, profesorów/badaczy, pracowników firm oraz osób niepełnosprawnych. W Polsce dwie grupy składają się z sześciu studentów, podczas gdy w Słowenii, ze względu na specyfikę firm goszczących projekty pilotażowe oraz różnorodność programów studiów, w których uczestniczą studenci, jedna grupa składa się z dwunastu, a druga z trzech studentów.

 

W Słowenii uczestnicy projektów pilotażowych są studentami i naukowcami z Wydziałów Inżynierii Mechanicznej, Inżynierii Lądowej, Ekonomii i Biznesu, oraz Sztuki Uniwersytetu w Mariborze, łącznie z co najmniej pięciu różnych programów studiów. Pierwsza grupa multidyscyplinarna pracuje nad Projektem pilotażowym nr 1 (PP1) we współudziale z dwiema partnerskimi firmami: Kovinarstvo Bučar s.p., jedną z wiodących firm w regionie w produkcji cyny oraz z OZARA Przedsiębiorstwem Usługowym i Społecznym, sp. z o.o., jedną z większych firm rehabilitacji zawodowej i społecznej w Słowenii. Druga słoweńska grupa multidyscyplinarna pracuje nad Projektem pilotażowym nr 2 (PP2) z partnerem stowarzyszonym, którym jest Bodočnost Maribor d.o.o., firma zajmująca się rehabilitacją i zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością.

 

Fotografia 1: PP1 – Sesja 1
(wprowadzenie do projektu i PP1)

Fotografia 2: PP1 – Sesja 1
(wizyta w firmie OZARA d.o.o.)

Slika 3: PP1 – 2. srečanje
(študentje merijo parametre v delovnem okolju)

Fotografia 4: PP1 – Sesja 2 (obserwacje i pomiary prowadzone przez studentów)

Fotografia 5: PP1 – Sesja 2
(produkcja palet drewnianych)

Fotografia 6: PP1 – Sesja 2
(produkcja palet drewnianych)

 

W Polsce studenci i badacze reprezentują Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pierwsza grupa multidyscyplinarna (MG) pracuje nad Projektem Pilotażowym nr 3 (PP3) w firmie partnerskiej Łuksja Sp. z o.o. - producentem wysokoprzetworzonej konfekcji damskiej oraz nad Projektem Pilotażowym nr 6 (PP6) w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) - partnerze stowarzyszonym projektu – państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Działalność pierwszej grupy multidyscyplinarnej koordynowana jest przez dr Marzenę Wójcik-Augustyniak.

 

Druga grupa multidyscyplinarna (MG) pracuje nad Projektem Pilotażowym nr 4 (PP4) w firmie partnerskiej Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o. o. - regionalnym liderem na rynku ambulatoryjnych usług medycznych w powiatach siedleckim, mińskim i łukowskim oraz nad Projekt Pilotażowym nr 5 (PP5) w firmie Asaj Sp. z o. o. - partnerze stowarzyszonym projektu – największą siecią hurtowni elektroinstalacyjnych i salonów oświetlenia we wschodniej i centralnej Polsce. Działalność drugiej grupy multidyscyplinarnej koordynowana jest przez dr Marka Szajczyka. Pierwsza sesja odbyła się w Polsce w piątek 12 grudnia 2014 w firmie partnerskiej Łuksja Sp. z o. o.

 

Podczas spotkania prezentacja zapoznająca z działalnością firmy oraz warunkami pracy w zakładzie, które będą przedmiotem analiz została przedstawiona przez pracowników firmy. Drugie spotkanie odbyło się w poniedziałek 22 grudnia 2014 w drugiej firmie partnerskiej projektu: Centrum Medyczno- Diagnostycznym Sp. z o. o..

 

W styczniu 2015 roku zaplanowano kontynuację warsztatów w Słowenii i w Polsce, tak więc pierwsze miesiące 2015 roku będą bardzo aktywne. Spodziewamy się, że już pierwszych wyników w lutym 2015 r. Obserwuj nasze działania!

 

Fotografia 3: PP1 – Sesja 2
( Studenci mierzący parametry pracy)

Fotografia 4: PP1 – Sesja 2 (obserwacje i
pomiary prowadzone przez studentów)

Slika 9: PP4 – 1. srečanje MS 2 na delovnem
mestu v klicnem centru

Fotografia 6: PP1 – Sesja 2
(produkcja palet drewnianych)

 

 

↑↑↑

 

Prezentacja projektu ERGO WORK w audycji Radia Maribor (8 grudnia 2014, Maribor, Słowenia)

 

W dniu 8 grudnia 2014 dwóch z trzech słoweńskich partnerów projektu ERGO WORK: Przedsiębiorstwo OZARA i Uniwersytet w Mariborze, gościło w audycji w Radia Maribor. Audycję moderował ze szczerym ciepłem i empatią Pan Anton Petelinšek. W audycie wzięli udział: Dr Bojan Dolšak, profesor Uniwersytetu w Mariborze i dwóch przedstawicieli Przedsiębiorstwa OZARA: mgr rehabilitacji Miodrag Petrovič i Nataša Rebernik koordynator projektu ERGO WORK. Dyskusja koncentrowała się na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie równych szans dla osób niepełnosprawnych w pracy, zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także ergonomii jako wyzwania dla poprawy równych szans w miejscu pracy. Podczas audycji został również zaprezentowany projekt ERGO WORK, a bardziej szczegółowa prezentacja będzie miała miejsce podczas następnej audycji planowanej w lutym 2015 r. Zapraszamy do wysłuchania audycji pod adresem: http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-delavnica-znancev/174308557 (wersja słoweńska).

 

↑↑↑

 

ERGO WORK za Atlantykiem

 

W ramach intensywnej kampanii rozpowszechniania projektu ERGO WORK przez partnerów w całej Europie i na świecie, 4 grudnia 2014 Claudio Sdogati - w imieniu całego konsorcjum, wziął udział w sesji webinarnej pt.: "Jak ergonomia i zarządzanie pracą osób niepełnosprawnych wspólnie funkcjonują" zorganizowanej przez prywatną firma konsultingową »PRO ergonomia« z siedzibą w Kanadzie.

 

Sara Snable i Jennifer McGillis rozpoczęli prezentację podkreślając kilka podstawowych pojęć, takich jak zarządzanie niepełnosprawnościami czy ergonomia, które nie zawsze są postrzegane jako odrębne dyscypliny naukowe ze względu na wiele nakładających się w nich treści; jednakże istnieje między nimi więcej powiązań, niż mogłoby się wydawać. Na przykład, do zarządzania pracą osąb niepełnosprawnych często niezbędne są czynności takie jak ocena wymagań fizycznych i poznawczych (PDA/CDA), ocena dopasowania pracy oraz pomoc poprzez określenie odpowiedniego miejsca zakwaterowania i wszystkie one należą do zakresu obowiązków ergonomisty.

 

Podczas ponad godzinej prezentacji zilustrowanej 25 slajdami, zaprezentowane zostały użyteczne dane statystyczne oraz szczegółowe informacje na temat kosztów ekonomicznych i społecznych ponoszonych przez przedsiębiorstwa z powodu braku odpowiedniego podejścia do wspierania pracowników z niepełnosprawnościami w pracy czy też powrotu do pracy po dluższzej nieobecności z powodu kontuzji.

 

Inne ciekawe zagadnienie przedstwione podczas webinarium to "Poszkodowani pracownicy i ich powrót do pracy". Jest ono spójne i komplementarne do projektu ERGO WORK i może ono być przedmmiotem uwagi w przyszłych inicjatywach. Być może, także we współpracy z Sarą i Jennifer ?!

 

Ponadto przed serdecznym pożegnaniem i tradycyjnymi życzeniami Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, miała miejsce prezentacja projektu ERGO WORK, zaproszenie do odwiedzenia strony internetowej projektu, do zapisania się na nasz newsletter i do wymiany adresów w celu dalszego pozostawania w kontakcie.

 

↑↑↑

 

Prezentacja projektu ERGO WORK podczas dni REHA 2014 (23. - 24. września 2014, Portorož, Słowenia)

 

W dniu 23 i 24 września miały miejsce "Dni rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – dni REHA" zorganizowane w miejscowości Portorož w Słowenii, noszące tytuł "Społeczeństwo włączające i zatrudnienie dla wszystkich". Dni REHA to wydarzenie krajowe organizowane co roku dla specjalistów w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia z krajowych instytucji publicznych, przedstawicieli firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, przedstawicieli centrów zatrudnienia, przedstawicieli stowarzyszeń pracodawców i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych.

 

Projekt ERGO WORK przedstawiono wszystkim zgromadzonym pracownikom podczas pierwszego dnia REHA, w którym miały miejsce prezentacje przykładów dobrych praktyk w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, mające na celu podniesienie świadomości i wymianę wiedzy między osobami zajmującymi się zawodowo tą problematyką. Przedstawiając projekt, główny nacisk położono na ustanowienie podstaw do systematycznej i trwałej współpracy między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami, w tym także innymi interesariuszami w dziedzinie ergonomii dla osób niepełnosprawnych, mającymi na celu promowanie racjonalnych usprawnień w miejscu pracy.

 

Po prezentacjach przykładów dobrych praktyk, dalsze prace zostały zorganizowane w trzech warsztatach tematycznych. Wyniki warsztatów zostały zaprezentowane podczas drugiego dnia spotkania, podczas którego na pierwszym planie znalazły się cele projektu ERGO WORK, zwłaszcza te, dotyczące rozwoju i aktualizacji treści nauczania dla studentów - przyszłych specjalistów w dziedzinie ergonomii i uniwersalnego projektowania miejsc pracy, warunków pracy, procedur, narzędzi i urządzeń do pracy, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym uzyskanie równych szans zatrudnienia oraz być na równi włączonymi w środowiska pracy.

 

↑↑↑

 

Drugie Warsztaty Kreatywne prowadzone przez Instytut Kreatywności ze Słowenii, jako wprowadzenie do projektów pilotażowych dotyczących ergonomicznych miejsc pracy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Zespół projektu ERGO WORK kontynuuje przygotowania do projektów pilotażowych w firmach, w których będą testowane nowe treści nauczania związane z projektowaniem ergonomicznych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. W dniu 23 września 2014 zorganizowano drugie warsztaty kreatywne dotyczące wyboru produktów, definicji procesu pracy, miejsc pracy i osób niepełnosprawnych, dla których procesy pracy mają być dostosowane. Drugie warsztaty, prowadzone w partnerskim przedsiębiorstwie zatrudniającym osoby niepełnosprawne HTZ Velenje były moderowane przez »Instytut procesów twórczych dla środowisk biznesowych i naukowych«.

 

Po krótkiej wizycie w działach produkcyjnych rękawic i tekstyliów, prof. dr. Marjan Leber rozpoczął warsztaty od wprowadzenia na temat kreatywności i kreatywnych metod, a następnie moderował warsztaty przy użyciu różnych metod. Za pomocą »wstępnej listy sprawdzającej« zdefiniowaliśmy metody twórcze, które najbardziej pasują do realizacji warsztatów oraz do specyfiki przedsiębiorstw. Następnie za pomocą metody »635« przeanalizowaliśmy różne opcje wyboru produktów, a za pomocą »Analizy morfologicznej« omówiliśmy te opcje i wybrane zostały trzy najbardziej wykonalne (pomysł A, B i C). Potem, za pomocą »metody testowania«, oceniliśmy wszystkie trzy pomysły analizując czynniki ryzyka i wybraliśmy jako najbardziej wykonalny produkt w ramach pomysłu B.

 

Kolejny etap działań nastąpi w listopadzie 2014 roku, kiedy zostanie utworzona grupa multidyscyplinarna składająca się z studentów, profesorów, mentorów, pracowników HTZ i osób niepełnosprawnych.

 

W Słowenii i Polsce będzie łącznie siedem firm zaangażowanych w realizację 6 projektów pilotażowych. Ponownie zapraszamy Państwa do śledzenia naszych działań, gdyż jesień i zima będą aktywnym okresem z punktu widzenia rozwoju nowych produktów i ergonomicznego projektowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, jak również z punktu widzenia intensywnej współpracy między studentami i firmami. Będą oni wspólnie pracować nad projektami pilotażowych przez cztery miesiące, wymieniając się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami oraz będą testować nowe treści nauczania w zakresie ergonomii i projektowania uniwersalnego miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

↑↑↑

 

Pierwsze Warsztaty Kreatywne zorganizowane przez Instytut Kreatywności ze Słowenii, jako wprowadzenie do projektów pilotażowych dotyczących ergonomicznych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

 

Zespół projektu WORK ERGO rozpoczął przygotowania do wdrożenia projektów pilotażowych w przedsiębiorstwach. W ramach tych projektów zamierzamy przetestować nowe treści nauczania nt. ergonomicznych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze Warsztaty Kreatywne zrealizowane zostały 8 sierpnia 2014 roku w Słowenii, a ich celem było wyłonienie produktów, określenie procesów pracy, miejsc pracy i niepełnosprawności, do których proces pracy miałby być przystosowany. Warsztaty były moderowane przez Instytut Kreatywności - partnera stowarzyszonego projektu.

 

Po części wprowadzającej dotyczącej kreatywności i metod twórczych wykorzystaliśmy »wprowadzającą listę kontrolną« mającą na celu wybór adekwatnych metod twórczych w zakresie realizacji warsztatów. Następnie użyliśmy »metody 635« aby rozpoznać różne opcje dotyczące wyboru produktów, po czym za pomocą »analizy morfologicznej« omówione zostały wszystkie zdefiniowane opcje i wybrano dwie najbardziej wykonalne ze wszystkich (pomysł A i pomysł B). Następnie, przy użyciu »metody testowania«, przeprowadziliśmy analizę czynników ryzyka dla obydwu pomysłów i jako najbardziej wykonalny wybraliśmy produkt wg pomysłu A.

 

Naszym następnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji projektu dla rozwoju wybranego produkt i tworzenie multidyscyplinarnych grupy składających się ze studentów, profesorów, mentorów wewnętrznych firmy i zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którzy będą zaangażowani w projekt pilotażowy Nr 1. Projekt będzie realizowany we współpracy z trzema partnerami projektu ERGO WORK ze Słowenii: Uniwersytetem w Mariborze i dwiema firmami: OZARA d.o.o. i KOVINARSTVO Bucar, Drago Bucar s.p.

 

↑↑↑

 

ERGO WORK - Opracowani programu nauczania

 

Pierwsza faza projektu ERGO WORK zawierała ocenę aktualnej sytuacji dotyczącej zastosowania ergonomii w miejscu pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Badania koncentrowały się na istniejących programach nauczania (w odniesieniu do uwzględniania ergonomii w programach studiów), postawach pracodawców, interesach i potrzebach w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i organizacji odpowiedniego miejsca pracy, a także zainteresowań i potrzeb osób niepełnosprawnych w krajach partnerskich. W tym celu przeprowadzono dwa badania. Każdy partner wybrał grupę interesariuszy z dziedziny edukacji oraz grupę innych interesariuszy (firm, osób niepełnosprawnych, studentów i innych). Wyniki badań zostały wykorzystane do oceny i określenia aktualnej sytuacji oraz stworzenia zaleceń dotyczących nauczanych treści z zakresu ergonomii potrzebnych do poprawy miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Na podstawie wyników badań, przewiduje się aktualizację istniejących programów nauczania w zakresie ergonomii lub opracowania nowych programów przez partnerów projektu ERGO WORK. Uniwersytet w Mariborze, jako instytucja szkolnictwa wyższego z szeroką gamą programów studiów uwzględniających multidyscyplinarność ergonomii, opracowuje nowy program nauczania we współpracy z Uniwersytetem w Siedlcach, który jest uważany za przykład dobrych praktyk pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z dużą wiedzą ekspercką i doświadczeniem, podczas gdy Uniwersytet w Coventry będący uczelnią prowadzącą badania naukowe o szerokim zakresie w dziedzinie ergonomii, wraz z założonym Centrum Edukacji i Rehabilitacji Niepełnosprawnych Studentów monitoruje, doradza i ocenia zarówno procesy jak i efekty działań. Pomocy w opracowywaniu programu nauczania udziela również INFAD (The Europoean Association of Evolutionary Psychology Elderly, Children and Disability) - jako międzynarodowe stowarzyszenie naukowe, skupiające profesorów, naukowców i ekspertów w dziedzinie ergonomii. W rozwój programów nauczania jest także zaangażowana interdyscyplinarna grupa ekspertów z dziedziny inżynierii, ekonomii, socjologii oraz psychologii.

 

Inni partnerzy projektu dokonają oceny zawartości programu z właściwego im punktu widzenia i zatwierdzą stosowność modułów nauczania przed rozpoczęciem ich testowania w projektach pilotażowych.

 

W Słowenii 5 kursów z programu będzie oferowanych jako fakultatywne, dając w ten sposób szansę uczestnictwa w nich studentom z różnych dziedzin. W ten sposób projekt przyczyni się do poprawy uczenia się oraz metod nauczania, jak też doskonalenia nauczanych treści z zakresu ergonomii w celu podniesienia poziomu stosownej wiedzy specjalistycznej.

 

↑↑↑

 

ILO Global Business and Disability Network Newsletter – 07/2014:

 

"Najnowszy Biuletyn Globalnej Sieć Biznesu i Niepełnosprawności Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) zawierający informacje od następujących członków Sieci: IBM, Tata Consultancy Services (TCS), Qaderoon Network, Accenture, Mphasis, Accor i Genashtim". ( pdf )

 

↑↑↑

 

SPOTKANIE W KANTABRII

 

Projekt ERGO WORK został szczegółowo zaprezentowany podczas Letniego Kursu dot. Niepełnosprawności w Uniwersytecie w Kantabrii, w drugim tygodniu lipca, w miejscowości "Corrales de Buelna". Tematyka kursu obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. jakości życia osób niepełnosprawnych, komunikacji, postępu technicznego, medycznego i badań oraz autyzmu.

 

Projekt ERGO WORK został zaprezentowany przez Dr José Antonio del Barrio, Dyrektora Kursów Letnich Uniwersytetu w Kantabrii oraz Dr Anę Isabel Sánchez.

 

W prezentacji uczestniczyły osoby zainteresowane działaniami projektu ERGO WORK, najlepszymi praktykami oraz trwałością rezultatów projektu. Głównym tematem prezentacji była ergonomia w środowisku akademickim oraz na stanowiskach pracy.

 

W spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób, w większości członków stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. Należy zauważyć, że w spotkaniu wzięły udział znane osoby ze świata nauki i polityki, dr Domingo González-Lamuño oraz dr Alfonso Barragan.

 

Cantabria photo

Partnerzy INFAD, Dr. Ana Sánchez i Dr. José Antonio del Barrio podczas prezentacji projektu ERGO WORK.

 

↑↑↑

 

SPOTKANIE W BADAJOZ

 

Zgodnie z planem działań upowszechniających projektu WORK ERGO, rezultaty projektu osiągnięte dotychczas zostały zaprezentowane w mieście Badajoz (Hiszpania,) 7 lipca 2014 r. Program spotkania początkowo planowanego w ramach kursów letnich w Uniwersytecie Pontificia w Salamance został zmieniony przez Stowarzyszenie INFAD, na wniosek miasta Badajoz.

 

Podczas spotkania, przedstawiony został projekt ERGO WORK oraz działania prowadzone w ramach projektu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, w tym wielu profesorów i ekspertów.

 

Badajoz photo

Pan Florencio Vicente, Prezydent INFAD (z lewej strony) and Pani Ana Sánchez,
Koordynator projektów INFAD (z prawej strony) z partnerami INFAD podczas spotkania w Badajoz.

 

↑↑↑

 

Projekt ERGO WORK poszerza granice: do Turcji!

 

Podczas Zgromadzenia Konsorcjum projektu A NEW START, które odbyło się w Denizli, w Turcji w dniach 4-5 czerwca, projekt ERGO WORK został zaprezentowany jego uczestnikom. Podczas publicznej imprezy zorganizowanej w szkole zawodowej Yunus Emre dla dziewcząt z Denizli, Claudio Sdogati w imieniu konsorcjum ERGO WORK przedstawił cele, zadania, spodziewane rezultaty, skład konsorcjum oraz stronę internetową projektu jako spójne i komplementarne do projektu A NEW START. Projekt ten jest wielostronnym partnerstwem w ramach Programu LLP obejmującym pięć różnych krajów (Turcję, Włochy, Hiszpanię, Portugalię i Wielką Brytanię), współpracujących w celu opracowania nowej metodologii szkolenia osób niepełnosprawnych, aby ułatwić im wejście na rynek pracy i znalezienie zatrudnienia ( www.anewstart.eu ).

 

Z pośród wielu pytań, które zostały zadane przez uczestników spotkania w szczególności jedno przyciągnęło uwagę zainteresowanych stron: "Czy projekt ERGO WORK można uznać za swego rodzaju naturalną kontynuację projektu A NEW START?"

 

Jest to dobre pytanie, gdyż celem projektu A NEW START jest opracowanie nowych szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych. Cele projektu są ukierunkowane na zaprojektowanie ścieżki szkolenia zawodowego, tak aby zagwarantować wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy i wspierać ich zatrudnienie.

 

Nauczyciele, trenerzy, członkowie rodzin, dyrektorzy szkół, politycy i decydenci oraz inni interesariusze zgodzili się, że powinny być koniecznie wprowadzone pewnego rodzaju "zachęty" finansowe i gospodarcze dla przedsiębiorstw, które projektują i zapewniają dostosowane i spersonalizowane "ergonomiczne miejsca pracy" dla osób niepełnosprawnych i osób o szczególnych potrzebach. W rzeczywistości przepisy krajowe i europejskie przewidują wsparcie zatrudnienia tych osób ale nie w formie konkretnej pomocy finansowej.

 

↑↑↑

 

2. spotkanie partnerstwa ERGO WORK w Mariborze, Słowenia

 

W dniach 22 i 23 Maja 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerstwa ERGO WORK, tym razem w drugim mieście Słowenii, w Mariborze. Gospodarzem spotkania była organizacja koordynująca projekt OZARA Service and Disability Company d.o.o. razem z dwoma pozostałymi partnerami ze Słowenii: Uniwersytetem w Mariborze oraz firmą Drago Bučar, Kovinarstvo Bučar s.p.

 

Podczas dwudniowego spotkania został omówiony postęp realizacji projektu oraz przyszłe działania w projekcie. Kluczowa kwestia spotkania dotyczyła sposobu uwzględnienia wyników wstępnej fazy badań w opracowaniu treści programu kształcenia z ergonomii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tworzenie ergonomicznego miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością.

 

Treści te będą przedmiotem projektów pilotażowych w Słowenii i w Polsce, gdzie efekty kształcenia będą testowane w firmach przez grupy robocze składające się ze studentów, profesorów, pracowników przedsiębiorstw oraz osób niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji na temat analizy potrzeb interesariuszy oraz na temat badań dotyczących istniejących programów w zakresie ergonomii oraz tematów pokrewnych będzie dostępnych w 2.biuletynie ERGO WORK znajdującym się na stronie internetowej http://www.ergo-work.eu/ .

 

↑↑↑

 

ERGO WORK “Spotkania z Biznesem” (Polska, 13 March 2014)

7806 7829 7809 7813 7811

 

Konferencja i warsztaty „Spotkania z Biznesem” miała miejsce w dniu 13 marca 2014 r. Inicjatywa ta pochodzi od ludzi biznesu. Pięć lat temu jeden ze studentów Wydziału Zarządzania zapytał mnie, czy Wydział może zorganizować seminarium lub konferencję dla menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie mają łatwego dostępu do najnowszej wiedzy. Reprezentował grupę kolegów, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wierząc, że to bardzo ciekawy pomysł, zorganizowałam spotkanie z dziekanem Wydziału, podczas którego została podjęta decyzja, aby zorganizować pierwsze spotkanie z biznesem na temat "Społecznej odpowiedzialności biznesu i etycznych aspektów działalności", które odbyło się w marcu 2009 roku. Nie spodziewaliśmy się wówczas dużej publiczność i byliśmy mile zaskoczeni, kiedy na spotkaniu pojawiło się około 70 przedsiębiorców, w tym prezes Wschodniej Izby Gospodarczej. Od tego czasu Izba zaangażowała się w projekt i wspiera go na trzy sposoby: 1) współfinansowanie, 2) delegowanie menedżerów, którzy prezentują swoje najlepsze praktyki oraz 3) proponowanie tematów do konferencji. Trzy lata temu Izba podpisała umowę z Wydziałem uzgadniającą warunki współpracy w zakresie Spotkań z Biznesem (a także innych wydarzeń, ale wszystko zaczęło się od Spotkań). Do tej pory mieliśmy pięć edycji Spotkań z Biznesem, które odbywają się co roku: "Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyczne aspekty działalności" , "Benchmarking i proces uczenia się w organizacji", "PR jako sztuka tworzenia kanałów informacji i budowania dobrych relacji z otoczeniem organizacji", "Zasoby ludzkie - ich wykorzystanie i rozwój", "Innowacje w Biznesie" oraz "Wyzwania biznesowe". Ostatnie Spotkania z Biznesem przyciągnęły ponad 100 uczestników, menedżerów i pracowników naukowych z uczelni zagranicznych oraz polskich i pomimo, że zostały przedstawione i omówione różne wyzwania biznesowe, to projekt ERGO WORK stymulował największe zainteresowanie, wykraczające poza samo wydarzenie gdyż, niektóre osoby z biznesu postanowiły zbadać możliwości zatrudnienia w swoich przedsiębiorstwach osób niepełnosprawnych, mimo, że myślały o tym wcześniej. (Grażyna O’Sullivan)

 

↑↑↑

 

Globalna Sieć Biznesu i Niepełnosprawności Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)

zaprezentowała nowy materiał filmowy.

 

Globalna Sieć Biznesu i Niepełnosprawności Międzynarodowej Organizacji Pracy zaprezentowała nowy materiał filmowy - Mnożnik Umiejętności - jest to krótki pokaz wizualny wielu przykładów, w których osoby niepełnosprawne stanowią niewykorzystany zasób umiejętności, które mogą przyczynić się rozwoju praktycznie każdego biznesu. Osoby niepełnosprawne napotykają wielkie przeszkody w zatrudnieniu poza przeszkodami fizycznymi, takie jak stereotypy i nieporozumienia utrudniające ich wkład do świata pracy.

 

Materiał filmowy, który został wyprodukowany wspólnie przez Globalną Sieć Biznesu i Niepełnosprawności MOP oraz program MOP / Międzynarodowej Korporacji Finansowej „Lepsza praca”, można obejrzeć tu:

 

http://goo.gl/iBk0Od

lub

http://www.youtube.com/watch?v=o0lt0KFhUek (dostępne napisy francuskie i hiszpańskie)

 

Wersja z napisami (w języku angielskim):

http://www.youtube.com/watch?v=mktLKnQb47M

 

↑↑↑

 

Spotkanie partnerów 2, Maribor, Słowenia (22-23 Maj 2014)

 

Następne spotkanie partnerów odbędzie się w Słowenii, kraju, z którego pochodzą trzej partnerzy, włączając w to koordynatora projektu.

 

Celami spotkania będą:

  • Ewaluacja treści pięciu suplementarnych modułów w programach kształcenia akademickiego;
  • Ustalenie warunków innowacyjnych projektów pilotażowych w firmach (definicja grup docelowych, wybranie produktów i miejsc pracy, osób niepełnosprawnych i studentów pracujących w interdyscyplinarnych grupach, etc);
  • Zaplanowanie wdrożenia innowacyjnych projektów pilotażowych;
  • Zaplanowanie dalszego upowszechniania, promocji i działań ewaluacyjnych.

 

↑↑↑

 

AHFE 2014 - 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, (V Międzynarodowa Konferencja – Zastosowanie czynnika ludzkiego i ergonomii), Krakow, Polska, 19-23 Lipiec 2014

 

Z przyjemnością informujemy, że projekt ERGO WORK zostanie przedstawiony na konferencji AHFE 2014. Akademicka publikacja będąca wynikiem wspólnych wysiłków trzech uniwersyteckich partnerów została zakceptowane przez organizatorów konferencji. Praca zostanie zaprezentowana przez polskiego partnera – Uniwersytet Nauk Przyrodniczo-Humanistyczych w Siedlcach i obejmie zagadnienia takie jak:
• Znaczenie ergonomii w kontekście zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz projektowania zadań i miejsc pracy;
• Znaczenie społecznej odpowiedzialności niezbędnej do wdrożenia takiego projektowania;
• Przedstawienie sytuacji w trzech krajach, Polsce, Słowenii i Wielkiej Brytanii, w oparciu o badania i wiedzę w trzech partnerskich uniwersytetach;
• Exploracja różnych podejść do problemu w Europie;
• Potrzeby ludzi niepełnosprawnych w miejscu pracy oraz potrzeby rozwoju edukacji w zakresie ergonomii.

 

Więcej informacji na temat konferencji: http://www.ahfe2014.org/files/CFP_2014.pdf

 

↑↑↑

 

Spotkania z Biznesem „Wyzwania biznesu”, Siedlce, Polska, 13 marzec 2014-01-30

 

Spotkania z Biznesem to Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty organizowane co roku (szósta edycja) przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach we współpracy z Wschodnią Izbą Gospodarczą. Celem tego wydarzenia jest łączenie teorii z praktyką. W Spotkaniach spodziewany jest udział ponad 100 uczestników: przedstawicieli firm oraz nauki z uczelni polskich i zagranicznych. Projekt ERGO WORK zostanie zaprezentowany na Spotkaniach przez polskiego partnera w kontekście wyzwań współczesnego biznesu. Na Spotkaniach zapowiedzieli swą obecność wszyscy polscy partnerzy (oprócz organizatora, firmy Łuksja i Centrum Medyczno-Diagnostyczne) oraz przedstawiciel Uniwersytetu w Mariborze, prof. Vojko Potocan.

Więcej informacji na temat Spotkań z Biznesem na: http://www.wnep.uph.edu.pl

 

↑↑↑

 

Międzynarodowy Kongres INFAD-G21, Zamora, Hiszpania, (12-14 luty 2014)

 

Kongres na temat aktywnego i zdrowego procesu starzenia się jest organizowany przez hiszpańskiego partnera INFAD w Zamorze w Hiszpanii. INFAD jest grupą uniwersytetów, ośrodków badań, firm i innych instytucji, która promuje nawiązywanie kontaktów, upowszechnianie i wymianę dobrych praktyk. W Kongresie weźmie udział ponad 100 uczesników i będzie to pierwsze wydarzenie na taką skalę, gdzie projekt ERGO WORK będzie prezentowany.

Więcej informacji o kongresie: Link

 

↑↑↑

 

Spotkanie koordynatorów w Brukseli (23-24 styczeń 2014)

 

OZARA d.o.o. jako koordynator projektu ERGO WORK uczestniczyła w spotkaniu koordynatorów Erasmusa zorganizowanym przez EACEA w Brukseli. Dwudniowe spotkanie stanowiło dobrą sposobność do wymiany doświadczeń z innymi koordynatorami, zapoznania się z innymi projektami oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad administracyjnych i finansowania projektów w ramach programu Erasmus. Istotne jest także nawiązanie kontaktów, które mogą być wykorzystane w dalszej współpracy nad projektem.

 

↑↑↑