Podyskutuj z nami & Wiadomości mediów społecznościowych

 

Literatura

 

Linki

 

Rozwiązanie uniwersalnego projektowania

 

Najważniejsze rezultaty projektu

 

Ergo Work sieć

 

Nauki Bezpośrednie: "Ergonomia stosowana"

"Top 25 najgorętszych artykułów" wybranych według roku

http://top25.sciencedirect.com/subject/engineering/12/journal/applied-ergonomics/00036870/archive/59

 

 

Greve, B. ( PDF )

"Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w krajach europejskich i wdrożenie polityki zatrudnienia: podsumowanie dowodów z raportów krajowych i badań naukowych". 2009 Raport przygotowany dla Akademickiej Sieci Europejskich Ekspertów w Dziedzinie Niepełnosprawności (ANED), Uniwersytet w Leeds, Centrum Studiów nad Niepełnosprawnością, Wielka Brytania

 

 

Grammenos, S.

„Europejskie dane porównawcze na temat Europy 2020 i osób z niepełnosprawnością" 2013 Raport przygotowany dla Akademickiej Sieci Europejskich Ekspertów w Dziedzinie Niepełnosprawności (ANED), Uniwersytet w Leeds, Centrum Studiów nad Niepełnosprawnością, Wielka Brytania

http://www.disability-europe.net/theme/comparative-data/reports-comparative-data

 

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Ergonomiczna adaptacja biurowych i przemysłowych stanowisk roboczych dla pracowników niepełnosprawnych - kilka studia przypadków z projektu w roku 2010

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/ergonomic-adaptation-of-office-and-industrial-workstations-for-disabled-workers/view

 

 

EHF Arkusz informacyjny ( PDF )

UK IEHF: bezpłatny 4 - stronicowy arkusz informacyjny na temat ergonomii w miejscu pracy

 

 

Akademicka Sieć europejskich specjalistów w dziedzinie niepełnosprawności

Akademicka Sieć Europejskich Ekspertów w dziedzinie niepełnosprawności, Unijna sieć w dziedzinie niepełnosprawności wspierająca rozwój polityki w kierunku pełnego uczestnictwa i równości szans. Dostępne raporty wielu krajów.

http://www.disability-europe.net

 

 

Projektowanie dostępu zbiorowego: feministyczna teoria niepełnosprawności projektowania uniwersalnego

Artykuł Aimi Hamraie, Centrum Medycyny Zdrowia i Społeczeństwa, Uniwersytet Vanderbilt

http://dsq-sds.org/article/view/3871/3411

 

 

Niepełnosprawność i Milenijne Cele Rozwoju: przegląd procesu realizacji milenijnych celów rozwoju i strategii integracji problematyki niepełnosprawności w działaniach na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju

Wydane w grudniu 2011 roku, sprawozdanie dotyczące niepełnosprawności i Rozwoju Milenijnego, analizuje Milenijne Cele Rozwoju (MDGs) i jego stosunku do kwestii niepełnosprawności ze uwzględnieniem wpływu na program rozwoju po 2015 r.

http://www.slideshare.net/undesa/disability-and-the-millennium-development-goals

 

 

Problematyka niepełnosprawności w ramach Unijnej Polityki Społecznej i Zatrudnienia ( PDF )

Dokument roboczy Komisji Europejskiej

 

 

Strategia Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/strategy_en.htm

 

 

Konwencja ONZ na temat praw osób niepełnosprawnych

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

 

 

Pozytywne wyniki ergonomii partycypacyjnej w zakresie wyższego komfortu i wydajności ( PDF )

Artykuł naukowy autorstwa Petera Vinka, Ernsta AP Koningsvelda i Johana F. Molenbroeka z Delft University of Technology w Holandii. W badaniu postawiono hipotezę, że szansa na sukces zwiększa się poprzez wzmocnienie pozycji (poprzez sprawnienie, że użytkownik końcowy będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji na temat kolejnego kroku w procesie) i pozytywnych doświadczeń użytkowników końcowych z potencjalnej poprawy (użytkownicy końcowi czują i widzą korzyści )

 

 

Course: Ergonomics in Business ( PDF)

Atuhor: Prof. dr. Vojko POTOČAN

 

 

Ergonomics Program Management Guidelines For Meatpacking Plants ( PDF )

U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration

 

 

Dostępność, użyteczności i projektowanie uniwersalne

-Pozycjonowanie i definiowanie pojęć opisujących relacje człowieka ze środowiskiem

Badanie z 2003 r. przeprowadzone przez S. Iwarssona i A. Stahl'a, mające na celu przedstawienie, zdefiniowanie i omówienie trzech koncepcji istotnych dla badań i praktyki w zakresie relacji człowiek-środowisko, tj.dostępność, użyteczność i projektowanie uniwersalne

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/dre.25.2.57.66

 

 

Ergonomia w motoryzacji. Interakcja między kierowcą a pojazdem.

Książka autora Nikolaosa Gkikasa prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ergonomii i czynników ludzkich i omawia ich wpływ na konstrukcję nowoczesnych i przyszłych pojazdów.

http://issuu.com/lkscunha/docs/230182383-200362597-automotive-ergo

 

 

Ergonomiczne I ukierunkowanie na czlowieka projektowanie (Studium przypadku)

Warsztaty prowadzone przez Gitesh Nandanwar.

http://issuu.com/geeteshnandanwar/docs/ergonomics_presentation

 

 

Ergonomiczne punkty kontrolne w rolnictwie

Praktyczne i łatwe do wdrożenia rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa, zdrowia i warunków pracy w rolnictwie. Przygotowany przez Międzynarodowe Biuro Pracy we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ergonomii.

http://issuu.com/iasisatconsultores/docs/ergonomic-checkpoints-in-agriculture

 

 

Ergonomia w zapobieganiu zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym. Wytyczne dla Przetwórstwa Drobiu

Raport przygotowany przez Departament Pracy, Agencji Bezpieczeństwa i Higieny USA

http://issuu.com/safetyweb/docs/poultryall-in-one

 

 

Ergonomia w zapobieganiu zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym. Wytyczne dla Detalicznych sklepów spożywczych.

Raport przygotowany przez Departament Pracy, Agencji Bezpieczeństwa i Higieny USA

http://issuu.com/safetyweb/docs/osha3192

 

 

Ergonomia w zapobieganiu zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym. Wytyczne dla Domów Opieki

Raport przygotowany przez Departament Pracy, Agencji Bezpieczeństwa i Higieny USA

http://issuu.com/safetyweb/docs/final_nh_guidelines

 

 

Czy Ergonomia w biurze boli? (CIRPD) Kanadyjski Instytut łagodzenia bólu i niepełnosprawności

Cykl Webinariów. Opisuje jak interwencje ergonomiczne "dopasowują" pracownika do komputera, akcesoriów komputerowych i stanowiska pracy.

http://cirpd.org/SiteCollectionDocuments/WebinarPowerpoints/ErgonomicsHandouts2.pdf

 

 

Najlepsze praktyki domu opieki.

Ergonomia Opieki zdrowotnej: najlepsze praktyki domów opieki w USA.

http://www.orosha.org/pdf/ergo/nursingbp.pdf

 

 

Zapewnienie adaptacji niepełnosprawnym w domu: Analiza danych dotyczących gospodarstw domowych.

Badania z 2015 autorów Ian J. Ewart i Chris Harty na temat odpowiedniego zakwaterowania niepełnosprawnyw gospodarstwach domowych poprzez instalacje szereg możliwych adaptacji.

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673037.2014.991379

 

 

Uniwersalizm, uniwersalne projektowanie i równy dostęp do środowiska architektonicznego

Badanie z 2012 autorstwa Roba Imrie'a, przedstawiajace krytykę teoretycznych i koncepcyjnych elementów, które stanowią podstawę zasad projektowania uniwersalnego

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09638288.2011.624250?src=recsys

 

 

Dobre samopoczucie w pracy: tworzenie pozytywnego środowiska pracy

Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w sprawie związku między dobrym samopoczuciem i wydajnością.

http://issuu.com/josimoes/docs/wellbeing-at-work

 

 

Ocena stanowiska pracy

Ocena stanowiska pracy autorstwa badacze Ryana Schabela.

http://issuu.com/schabel12/docs/ergonomics_workstation_evaluation

 

 

Ergonomics bookshop: http://www.crcpress.com/ergonomics-human-factors

 

Reasonable Accommodation beyond Disability in Europe? (PDF)

 

Standardi usposabljanj in znanj - modul D prilagoditev delovnih mest in sredstev za delo (PDF)