Podyskutuj z nami & Wiadomości mediów społecznościowych

 

Literatura

 

Linki

 

Rozwiązanie uniwersalnego projektowania

 

Najważniejsze rezultaty projektu

 

Ergo Work sieć

 

Oznakowanie piętro

http://www.creativesafetysupply.com/content/education-research/floor-marking/index.html

 

Rekomendacje dla twórców systemu i polityki

slideshare.com ( EN / SI / IT / ES / PL )

issuu.com ( EN / SI / IT / ES / PL )

 

Osmond Ergonomia-Webinaria

Przeszłe i zbliżające się webinaria dotyczące ergonomii.

http://www.eventbrite.co.uk/o/osmond-ergonomics-2504606372

 

Stowarzyszenia Profesjonalistów User Experience

Przeszły i nadchodzące webinaria dotyczące Doświadczenia Uzytkownika i Projektowania.

http://uxpa.org/event/announcing-professional-development-webinars

 

Blog ergonomii elementarnej

Elementarna Ergonomia, zlokalizowana w mieście Boston, Massachusetts, USA, zajmuje sie dostarczaniem ocen ergonomicznych, seminariów na temat ergonomii, zakupem sprzętu i wdrożeniem, planami Powrót-do-pracy i Coachingiem pracy.

https://elementalergonomics.wordpress.com/

 

Goldtouch Blog. Artykuły o Ergonomii i miejscu pracy

Goldtouch to firma, która zapewnia ergonomiczne produkty i informacje, które pomogą kształtować przestrzeń roboczą.

http://www.goldtouch.com/articles/

 

O: ergonomia. Techniki, wskazówki i porady.

Artykuły na temat ergonomii sklasyfikowane w 20 kategoriach: miejsce pracy, informatyka, czynnik ludzki, antropometria, styl życia, słownika, itp.

http://ergonomics.about.com/

 

»Inclusive Technologia« Firma zapewnia technologie wspomagające dla uczniów z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub trudnościami w nauce.

Webinaria związane z technologią włączającą.

http://www.inclusive.co.uk/events/webinars/archive

 

System Concepts firma: użyteczność, ergonomia, zdrowie i bezpieczeństwo.

Artykuly na temat ergonomii.

http://www.system-concepts.com/articles/industrial-ergonomics-articles.html

 

Blog Ergo-plus

Blog o Ergonomii i zapobieganiu urazom.

http://ergo-plus.com/blog/

 

Fakty w pigułce na temat Ergonomii uczestniczącej

Arkusz informacyjny zawiera krótki opis koncepcji ergonomii uczestniczącej (korzyści, bariery, podejście).

http://www.pshsa.ca/wp-content/uploads/2013/05/ParticipatoryErgonomics-Fast-Fact.pdf

 

Komunikat Komisji w sprawie równych szans dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność i Milenijne Cele Rozwoju: przegląd procesu realizacji milenijnych celów rozwoju i strategii integracji problematyki niepełnosprawności w działaniach na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju (30.07.1996).

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/com406/index_en.htm

 

Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Światowy Program Działań (WPA) to globalna strategia poprawy w dziedzinie zapobiegania niepełnosprawności, rehabilitacji i wyrównywania szans, która odnosi się do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i rozwoju kraju. Została ona przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 3 grudnia 1982 r.

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=23

 

Narody Zjednoczone Umożliwiają

United Nations Enable jest oficjalną stroną Sekretariatu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (SCRPD) w Wydziale Polityki Społecznej i Rozwoju (DSPD) Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych (DESA) w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych.

http://www.un.org/disabilities

 

Centrum technologii wspomagających oraz dostępu środowiskowego, Georgia Tech

CATEA jest multidyscyplinarnym ośrodkiem badawczym poświęconym zwiększaniu jakości życia osób ze wszystkimi poziomami umiejętności i ograniczeń funkcjonalnych, poprzez rozwój i zastosowanie technologii: wspomagających i projektowania uniwersalnego.

http://www.catea.gatech.edu/

 

Disability Studies Quarterly - Kwartalnik

Kwartalnik Disability Studies Quarterly (DSQ) to czasopismo Towarzystwa Studiów Niepełnosprawności (SDS). Jest to międzynarodowe czasopismo multidyscyplinarne dla badaczy społecznych, uczonych w naukach humanistycznych, rzeczników praw osób niepełnosprawnych, kreatywnych pisarzy i innych osób zainteresowanych i zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych.

http://dsq-sds.org/

 

Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń i adaptacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami

Projekt systemowy realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym w Polsce (w języku polskim).

http://ramowewytyczne.blogspot.com/

 

RNIB

Strona internetowa Brytyjskiego charytatywnego Królewskiego Narodowego Instytutu dla Osób Niewidomych: Sekcja o pracy i zatrudnieniu, o tym jak dostać nową pracę, utrzymać dotychczasową pracę i historie sukcesu.

http://www.rnib.org.uk/information-everyday-living/work-and-employment

 

Arthritisca

Brytyjska organizacja charytatywna udzielająca porad na temat pracy z zapaleniem stawów dla pracodawców, pracowników służby zdrowia i osób niepełnosprawnych.

http://www.arthritiscare.org.uk/LivingwithArthritis/Workingwitharthritis

 

Mencap

Brytyjska organizacja charytatywna Mencap "głos niepełnosprawności w uczeniu się" strona na temat pracy i zatrudnienia, wymieniająca kilka przydatnych broszur i przewodników dla pracodawców i osób niepełnosprawnych na temat praw pracowniczych.

https://www.mencap.org.uk/about-learning-disability/information-professionals/employment

 

Papworth Trust

Brytyjska organizacja charytatywna zapewniająca wsparcie, usługi rehabilitacyjne itd., pomoc w znalezieniu pracy, umiejętności i szkolenia, informacje dla pracodawców.

http://www.papworthtrust.org.uk/work-and-training

 

Autismworks

Brytyjska firma z ciekawym podejściem do świadczenia pracy dla osób z autyzmem w zakresie TI dostosowanych do uzdolnień osób z ASC.

http://www.autismworks.co.uk/

 

DPAC

Brytyjska organizacja kampanijna dla osób niepełnosprawnych, koncentrująca się na wpływie cięć wydatków publicznych na osoby z niepełnosprawnością.

http://dpac.uk.net/2015/04/new-study-finds-workplace-hell-for-disabled-workers/

 

Zdatne dane

Bazy danych dla bezstronnych, wyczerpujących informacji na temat produktów, rozwiązań i zasobów w celu poprawy wydajności i łatwości zadań życiowych.

http://www.abledata.com/

 

Szerokopasmowo rozbudowany »Zasoby Technologii Wspomagających«

Zasoby w zakresie dostępności programów i organizacji, które zapewniają dostęp do sieci szerokopasmowej, szkoleń i innych usług.

http://www.broadbandexpanded.com/disabilities/assistive-technology-resources/

 

Grupa SSB Bart »Serie Rozwoju polityki Cyfrowej Dostępności«

6-częściowa seria webinarium, która zapewni kompleksowe wytyczne na temat rozwoju polityk dostępności cyfrowej wewnątrz organizacji.

http://info.ssbbartgroup.com/Accessibility-Policy-Series.html

 

New Webinars

 

http://uxpa.org/event/announcing-professional-development-webinars

 

http://www.eventbrite.co.uk/o/osmond-ergonomics-2504606372

 

Dostosowanie Technologii Informacyjnych

Technologie i produkty, pomagające osobom niepełnosprawnym i ze specjalnymi potrzebami w korzystaniu z komputerów

http://www.adapt-it.co.uk/how-adapt-it-can-help/

 

Najlepsze praktyki dla ergonomicznego biurowego stanowiska pracy

Artykuł z Houston Chronicle nt. najlepszych praktyk ergonomii w miejscu pracy.

http://smallbusiness.chron.com/practices-ergonomic-office-workplace-17542.html

 

Kanadyjska szkoła certyfikacji i zawodowych ergonomistów

(Canadian College for the Certification of Professional Ergonomists -CCCPE)

Strona internetowa przedstawiająca proces certyfikacji i wymagania dla uzyskania licencji Kanadyjskiego Certyfikowanego Zawodowego Ergonomisty (CCCPE)

http://www.cccpe.ca/

 

Niepełnosprawność i ergonomia, projektowanie drogi przez bariery

Artykuł o niepełnosprawności i ergonomii

http://ergonomenon.com/ergonomics-articles/disabilities-and-ergonomics-engineering-our-way-through-barriers/

 

Niepełnosprawność i miejsce pracy

Przewodnik dla pracodawców nt. Projektowania ergonomicznego, przyjaznego niepełnosprawnym miejsca pracy.

http://blog.jpofficeworkstations.com.au/2013/03/disability-friendly-workplaces-employer.html#.VU_fm1r0h6l

 

Ergo Expo archiwum webinariów

Webinaria dot. Ergonomii dostarczane na zamówienie przez ERGO EXPO

http://www.ergoexpo.com/webinars.html

 

Ergonomiczne rozwiązania dla zatrudniania osób z ograniczeniami mobilności

Projekt, który ma na celu identyfikację osób z niepełnosprawnością i ograniczeniami mobilności, które są zatrudnione i opisują swoje działania związane z pracą, ogólną jakość uczestnictwa w najważniejszych czynnościach życiowych i ogólny stan zdrowia.

https://enablemob.wustl.edu/Research/michigan.htm

 

Humanics Ergonomics

Humanics to firma konsultingowa, która specjalizuje się w ergonomii i badaniach ergonomii oraz w projektowaniu produktów i miejsc dla dorosłych, dzieci i osób niepełnosprawnych.

http://www.humanics-es.com/recc-disabled.htm

 

PROergonomics

PROergonomics oferuje profesjonalne, proaktywne i produktywne usługi konsultingowe dot. ergonomii. Strona internetowa organizacji zawiera przegląd zagadnień dot. Ergonomii i wyjaśnia system certyfikacji dostawców usług ergonomicznych w Ameryce Północnej.

http://proergonomics.ca

 

Rica

Rica jest brytyjską organizacją charytatywną, która prowadzi niezależne badania na temat towarów konsumpcyjnych i innych zagadnień dot. osób starszych i niepełnosprawnych.

http://www.rica.org.uk

 

 

ERGO WORK SlideShare: http://www.slideshare.net/Ergo_Work

ERGO WORK ISSUU: http://issuu.com/ergo_work

 

 

Free Webinars:

 

Ergonomics of Driving

http://www.proergonomics.ca/event.php?id=39

Company: ProErgonomics

March 9th, 2015 at 17:00 p.m. (CET)

 

5 Ways to Get Buy-In for Ergonomics

http://www.humantech.com/resources/webinars/upcoming

Company: HUMANTECH

Wednesday, March 25th at 8:00 p.m. (CET)

 

HR Update: Dealing with RSI in the workplace

https://attendee.gotowebinar.com/register/4425161931369466113

Company: AbilityNet Workplace

Wednesday, Mar 11th, 2015 from 2:00 PM - 3:00 PM (CET)

 

DISABILITY MANAGEMENT AND ERGONOMICS

Sunday, December 4th, 2014, 16:00h (Italy, Belgium, Slovenia & Spain), 15:00h (United Kingdom)

http://www.proergonomics.ca/event.php?id=30

 

ASK THE ERGONOMIST!

Thursday, November 13th, 2014 at 8:00 PM CET

http://www.humantech.com/resources/webinars/upcoming

 

COST JUSTIFICATION AND ROI OF ERGONOMICS PROGRAM IMPROVEMENTS

This webinar will demonstratea simple cost-benefit model specific to ergonomics.

Thursday, November 20th, 2014 at 8:00 PM CET

http://www.iienet2.org/goergo/details.aspx?id=38078

 

Free on demand ERGO EXPO webinars viewing:

http://www.ergoexpo.com/on-demand_webinars.html

 

 

National Ergonomics societies

http://www.ace-ergocanada.ca/index.php?contentid=134

 

Human Factors and Ergonomics Society

https://www.hfes.org/web/Default.aspx

 

International Ergonomics Association

http://www.iea.cc/

 

Inclusive design toolkit:

www.inclusivedesigntoolkit.com

 

Institute of Ergonomics and Human Factors, UK

http://www.ergonomics.org.uk/

 

Business Disability Forum, UK

http://businessdisabilityforum.org.uk/

 

Demand, UK

http://www.demand.org.uk/

 

Design for All Education and Training

http://www.education.edean.org/

 

U.S.Department of Labor'sOffice of Disability Employment Policy

http://www.dol.gov/odep/index.htm

 

The Job Accommodation Network (US)

http://www.jan.wvu.edu/links/atoz.htm

 

The House of Disabled Poeple's Organizations

http://www.handicaporganisationerneshus.dk